“Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie.” Steve Jobs “Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.” H. Jackson Brown “Een doel is een droom met een deadline.” Napoleon Hill “Het geheim van succes is in eerste instantie: er klaar voor zijn.” Henry Ford “Of we vinden een weg, of we maken er één.” Hannibal

OrangeBul


Concurrentie vindt steeds meer plaats op basis van snelheid, flexibiliteit en creativiteit. De snelle, tijdelijke inzetbaarheid van de interim manager, verandermanager of externe projectleider past in deze maatschappelijke ontwikkeling. Interim management is vaak relevant op momenten van grote dynamiek, crisis of heroriëntatie. Orangebul BV helpt opdrachtgevers bij het vinden van de geschikte tijdelijke slagkracht. Wij verzorgen de werving, selectie en begeleiding van interim managers en project managers.

WELKOM

Concurrentie vindt steeds meer plaats op basis van snelheid, flexibiliteit en creativiteit. De snelle, tijdelijke inzetbaarheid van de interim manager, verandermanager of externe projectleider past in deze maatschappelijke ontwikkeling. Interim management is vaak relevant op momenten van grote dynamiek, crisis of heroriëntatie. Orangebul BV helpt opdrachtgevers bij het vinden van de geschikte tijdelijke slagkracht. Wij verzorgen de werving, selectie en begeleiding van interim managers en project managers.

KERNACTIVITEITEN

Orangebul BV kent als hoofdactiviteiten commercieel interim management, project management en advies. Meestal betreft de achterliggende vraag het realiseren van (diepgaande) veranderingen.

WERKWIJZE

Bij Orangebul staat de persoonlijke ontmoeting centraal. In interim en advieswerk krijgt dit vaak de vorm van een kennismakingsgesprek met de potentiële opdrachtgever. De fit tussen de betrokken mensen en het doorgronden van het bedrijfsvraagstuk vormt de basis van elke samenwerking. De 1e analyse en plan van aanpak worden op verzoek van de klant binnen enkele dagen vertaald in een vrijblijvende offerte

Indien het vraagstuk geheel of gedeeltelijk zich buiten de directe expertise van Orangebul afspeelt, wordt naar een oplossing gezocht in het uitgebreide eigen netwerk. Lukt dit niet of onvoldoende, dan wordt dit eerlijk aan de klant teruggekoppeld. Als marketingbedrijf stelt Orangebul klanttevredenheid & langdurige relaties centraal.

Voor commercieel interim & advies opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn opvraagbaar via het contactformulier.